ล่า ตีแผ่ เค้นความจริง
ทุนนอกเช่าวัด! รับทัวร์จีน
วัดหลายแห่งใน อ.บางละมุง ถูกเช่าที่ธรณีสงฆ์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมีกลุ่มนายทุนเช่าที่วัด สร้างโบสถ์ ปล่อยพระเครื่อง สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อดึงดูดความสนใจผ่านแรงศรัทธาในพุธศาสนา ขณะที่บางวัด ห้ามคนไทยเข้า...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top