ล่า ตีแผ่ เค้นความจริง
รังวัดใหม่ อุ้ม? ฟาร์มไก่ ปารีณา
ที่ดิน 1,700 ไร่ ของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี กลายเป็นข้อพิพาทระหว่าง กรมป่าไม้ กับ ส.ป.ก. จนต้องเข้าไปรังวัดพื้นใหม่อีกครั้ง เพื่อชี้แนวเขตให้ชัดเจน หาช่องทางดำเนินคดี หน่วยงานรัฐจะเอาผิดได้หรือไม่...

กิจกรรมแจกฟรี ช่องวันสิงหามาเต็ม
Top