สติข่าว
เตือนน้ำนมดิบอันตราย ฆ่าเชื้อก่อนดื่ม
หลังจากนายกรัฐมนตรี แนะให้เอาวัวไปเลี้ยงในโรงเรียน เพื่อจะรีดนมให้เด็กดื่มตอนเช้า มีคำเตือนจาก อ.เจษฎา ว่าน้ำนมดิบอาจมีอันตรายจากเชื้อโรค ควรฆ่าเชื้อก่อนดื่ม เพื่อความปลอดภัย...

สมัคร The Star Idol
Top