จั๊ด ซัดทุกความจริง
กองทุนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ จำเป็นหรือไม่?
จำเป็นหรือไม่? ที่จะนำเงินภาษีของประชาชน มาตั้งกองทุนปัญหาและช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ...

สมัคร The Star Idol
Top