สติข่าว
อุปกรณ์รถยนต์พัง ฝืนใช้เสี่ยงโดนปรับ!
หลังจากที่มีผุ้ใช้เฟซบุ๊กได้โพสตืเรื่องราวว่า ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปรับเพราะข้อหากระจกหน้ารถแตก การที่นำรถที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน อะไหล่หลุด จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร...
Top