ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
ไม่ใช่เรื่อง "ล้อ" เล่น!
เจ้าของร้านข้าวต้ม ถึงกับช็อก นั่งรอลูกค้า สิ่งที่มาไม่ใช่ลูกค้าแต่กลับเป็นยางรถพ่วง 18 ล้อ โครม ร้านพัง
Top