แคนช่วยได้
“อ๋อมแอ๋ม” ลูกกตัญญูดูแลพ่อพิการ-เป็นเด็กเรียนเก่ง
น้องเรียนดีแต่ยากจน ชื่อน้องอ๋อมแอ๋ม ด.ญ.วัย 13 ปี ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากจะมีผลการเรียนที่ดีแล้ว ยังเป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากน้อง อาศัยอยู่กับพ่อ ที่พิการ เพียง 2 คน...
Top