จั๊ด ซัดทุกความจริง
รักวัวให้ผูก รักลูกไม่ให้ตี ?
สกอตแลนด์ โหวตรับรองร่างกฏหมาย ให้การตีเด็กเป็นความผิดทางอาญา ด้วยคะแนนเสียง 84 ต่อ 29 โดยระบุว่า พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กสามารถใช้กำลังอย่างสมเหตุสมผล เพื่อฝึกให้เด็กอยู่ในระเบียบวินัย แต่รัฐบาลสกอตแลนด์ สนับสนุนขั้นตอนที่จะทำให้เด็กได้รับการปกป้องจากการถูกทำร้ายร่างกาย เช่นเดียวกับการคุ้มครองผู้ใหญ่...
Top