ข่าวจริงยิ่งกว่าละคร
ลักขโมยจนเป็นนิสัย !
โจรฉกของ ไม่ได้มาในรูปของคนแต่งตัวซ่อมซ่อเสมอไป หลายๆครั้ง มาแบบแต่งตัวดูดี แต่ลักทรัพย์ทุกวันติดเป็นนิสัย
Top