จั๊ด ซัดทุกความจริง
เสียงเล็ก' ในสภา อาจทำ 'รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ' อายุสั้น ?
ปรากฏการณ์ประกาศเป็นฝ่ายค้านอิสระของ มงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่แสดงท่าทีแข็งกร้าว ลั่นไม่ขอรับตำแหน่งฝ่ายบริหาร ขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระยืนข้างประชาชน จะมีผลต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่
Top