สติข่าว
อันตรายก๊าซไข่เน่า สูดดมเสี่ยงตาย
คนงานลงไปซ่อมท่อระบายอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานแปรรูปน้ำยางข้นขนาดใหญ่ในภาคใต้ และขาดอากาศหายใจหลังสูดดมก๊าซไข่เน่าและหมดสติ อันตรายก๊าซไข่เน่า และการเตรียมตัวเพื่อป้องกัน หากต้องเผชิญกับก๊าซไข่เน่าจะต้องจัดการอย่างไร...
Top