จั๊ด ซัดทุกความจริง
กระทรวงเกษตรฯ คึกคัก รับ 4 รัฐมนตรีต่างพรรค!
ถือเป็นประวัติศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีถึง 4 คน จาก 4 พรรคการเมือง
Top