ล่า ตีแผ่ เค้นความจริง
ปฏิบัติการสกัดยาเสพติดข้ามโขง ตอน 1
ปัญหายาเสพติด ถือเป็นภัยคุกคาม ในอันดับต้นๆ ของชาติ แม้หน่วยงานภาครัฐ จะเร่งปราบปราม ตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ขบวนการค้ายาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ผ่านแนวลำน้ำโขง...
Top