ล่า ตีแผ่ เค้นความจริง
หลังม่าน"หอแก้ว"ค้ากามกลางเมือง
แม้เจ้าหน้าที่รัฐ จะปราบปรามไม่ให้มีการค้าประเวณีหลัง “หอแก้ว” มุกดาหาร แต่หญิงขายบริการชาวลาว ใช้พาสปอร์ตข้ามแดนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย / โดยเช่าห้องพักในจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งพักพิงไม่กลับประเทศ เพื่อลักลอบขายบริการในรูปแบบออนไลน์แทน...
Top