แบบนี้ก็มีด้วยหรา
เต้นลืมวัย! สีสันกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
แบบนี้ก็มีด้วยหราเรื่องแรกไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ โดยไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันเต้นลีลาประกอบเสียงเพลง...
Top