ตลาดนี้มีอะไร?
พาชิมของดีที่ตลาดกลางลาดสวาย
ตลาดนี้มีอะไรพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดกลางลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี ที่นั่นเขาว่ากันว่าเป็นตลาดกลางที่ใหญ่ที่สุด มีทั้งของคาวของหวานให้เลือกสรรมากมายจะเป็นอย่างไร...
Top