ซูมอิน
ออทิสติก มีสิทธิเลือกตั้ง มิใช่บุคคลต้องห้าม
กลุ่มคน "ออทิสติก" สามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ เจาะให้ลึกกับ "คิงส์ พีระวัฒน์" ในซูมอินกันครับ ...
รายละเอียด

คอลัมน์ใหม่ เจาะลึกเคียงข่าวไปกับ คิงส์ พีระวัฒน์ ในข่าวเย็นช่องวัน ทุกวันจัันทร์-ศุกร์ 16.30 น.

Top