วันลุยแหลก
ก๋วยเตี๋ยว 3 บาท
ก๋วยเตี๋ยว 3 บาท ร้านเด็ดคงกระพันของจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน ไม่ปรับขึ้นราคา จะขาย 3 บาทตลอดไป
Top