ตลาดนี้มีอะไร?
ตลาดน้ำวัดตะเคียน
ตลาดนี้มีอะไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดที่คนว่างวันธรรมดาก็เที่ยวได้ ตลาดแห่งนี้มีชื่อว่าตลาดวัดตะเคียน ตลาดบกบรรยากาศริมน้ำจะน่าสนใจแค่ไหนตามแคนอติรุจไปที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี...
Top