ซูมอิน
ไฟป่า ปัญหาสำคัญของภาคเหนือ
ช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าดูจะเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดทางภาคเหนือ โดยผลกระทบนอกจากทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วย...
รายละเอียด

คอลัมน์ใหม่ เจาะลึกเคียงข่าวไปกับ คิงส์ พีระวัฒน์ ในข่าวเย็นช่องวัน ทุกวันจัันทร์-ศุกร์ 16.30 น.

Top