แคนช่วยได้
วอนช่วยสาวพิการถักไหมพรมขายสู้ชีวิต
พาไปดูชีวิตของสาวพิการที่ไม่ย่อท้อต่อชีวิต แม้จะป่วยเป็นโรคกระดูกเปราะ ทำให้ขาลีบเดินลำบาก แต่ก็พยายามถักไหมพรมขาย เพื่อหาเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน...
Top