จั๊ด ซัดทุกความจริง
ต้นเหตุปัญหา เผาอ้อย ที่มากกว่าฝุ่นควัน
ช่วง ธ.ค. - เม.ย. เป็นฤดูกาลตัดอ้อย เราจึงมักได้เห็นการเผาก่อนตัด และเผาหลังตัดมากมายหลายพื้นที่ ซึ่งการเผาในแต่ละครั้งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศมากมาย แม้จะมีมาตรการข้อห้ามต่างๆ ออกมา แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ... หากจะลองมองให้ลึกถึงปัญหาการเผาอ้อยที่แท้จริงคืออะไร...
Top