สติข่าว
ฆ่าลิง ต้องรับโทษอย่างไร?
ลิงแสมถูกวางยาจนตายเกลื่อน ซึ่งปัจจุบันนี้ลิงแสมจัดว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หากรู้ถึงผู้กระทบความผิดแล้ว ในกรณีที่มีลิงตายเป็นจำนวนมาก ผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องได้รับบทลงโทษอย่างไร...
Top