ตลาดนี้มีอะไร?
ตลาดโบราณบางพลี ที่เที่ยวใกล้กรุง
ตลาดนี้มีอะไรวันนี้แคน อติรุจจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมตลาดโบราณบางพลี ที่มีอายุกว่า 100 กว่าปี แต่จะมีของดี ของอร่อย และน่าสนใจขนาดไหน ...
Top