จั๊ด ซัดทุกความจริง
ไทยครองแชมป์ รวยกระจุกจนกระจาย
รวยกระจุก จนกระจาย เป็นคำพูดที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมไปเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ การศึกษา หากเราปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำแบบนี้ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น...
Top