ตลาดนี้มีอะไร?
ชมวิถีชุมชนริมน้ำ ตลาดอิงน้ำสามโคก
ตลาดอิงน้ำสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตลาดแห่งนี้มีเสน่ห์ก็อยู่ที่ความเรียบง่าย และความเป็นกันเองของชาวบ้าน ที่ยังดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งสายน้ำ คงความสวยงามของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี แถมยังมีของขายมากมายหลากหลาย...
Top