จับร้านค้าย้อมแมวชุดสังฆทาน-ผ้าไตรจีวร ไม่ได้มาตรฐาน

ดู 1,190 ครั้ง
ประจำวันที่ 08 เมษายน 2564

บก.ปคบ. ได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ตรวจสอบร้านจำหน่าย ชุดสังฆทาน หรือชุดไทยธรรม ที่อาจเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) เรื่องชุดสังฆทาน หรือ ชุดไทยธรรม ซึ่งเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จึงได้ขออนุมัติหมายค้นจากศาล รวม 3 จุด ประกอบด้วย

1. ร้านสรรเสริญ สังฆภัณฑ์ ถนนสามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบ น.ส.สิริกาญจน์ สงวนนามสกุล อายุ 58 ปี เป็นเจ้าของร้านดังกล่าว ขณะเข้าตรวจค้นพบชุดผ้าไตรจีวร ผ้าแต่ละผืนมีสภาพเก่าสีต่างกัน กล่องหรือถุงสังฆทานเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่มีคุณภาพ

2.บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง หมู่ที่ 12 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบ น.ส.สาคร สงวนนามสกุล อายุ 52 ปี เป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว ตรวจค้นพบชุดผ้าไตรจีวร สบง ผ้าแต่ละผืนมีสภาพเก่าสีต่างกัน กล่องหรือถุงสังฆทานเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่มีคุณภาพ

3. บริเวณบ้านหลังหนึ่ง หมู่ที่ 12 หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา พบ น.ส.สุนัน สงวนนามสกุล อายุ 44 ปี แสดงตนเป็นเจ้าของบ้านขณะตรวจค้นพบชุดผ้าไตรจีวร ผ้าอังสะ ผ้าแต่ละผืนมีสภาพเก่าสีต่างกัน กล่องหรือถุงสังฆทานเต็มไปด้วยสิ่งของที่ไม่มีคุณภาพจึงได้ทำการตรวจยึดของกลาง จำนวนหลายรายการ ประกอบด้วย ผ้าจีวร 90 ผืน ผ้าไตร 90 ชุด สบง 90 ชุด ผ้าอังสะ 10 ผืน ที่รัดอก 20 ผืน ชุดถังสังฆทาน 30 ชุด ชุดกล่องยา 25 ชุด ไม้ที่ใช้สำหรับพับผ้าไตร 3 ชิ้น เตารีดไฟฟ้า 3 เครื่อง เครื่องเป่าทำความร้อน

ซึ่งจากการตรวจค้นทั้ง 3 จุดนั้น ผู้ถูกจับได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับซื้อชุดสังฆทาน ชุดกล่องยา ชุดผ้าไตรจีวร อื่นๆ มาจากวัดต่างๆ โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ในวัด พระ ลูกศิษย์ของวัด ติดต่อมา หรือบางครั้งก็จะให้ลูกจ้างของตัวเองไปติดต่อซื้อตามวัดต่างๆ จากนั้นก็นำมาบรรจุเป็นสินค้าใหม่ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และจำหน่ายให้กับร้านค้าสังฆภัณฑ์ทั่วไป และร้านค้าขายส่ง ในราคาถูกกว่าความเป็นจริง

ทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้น เข้าข่ายการกระทำความผิด พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำผิดซ้ำอีก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 30, 31 ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่ฉลากหรือการแสดงฉลากนั้นไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ โดยรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าการไม่มีฉลากหรือการแสดงฉลากดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 ประกอบประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าควบคุมฉลาก.


วันทองไม่สองใจ
Top