กำลังพลกลุ่มเสี่ยง เรือหลวงจักรีนฤเบศร ยังไม่พบติดเชื้อโควิด-19

ดู 894 ครั้ง
ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

เมื่อวลา 14.30 น.วันที่ 13 ม.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เยี่ยมบำรุงขวัญบำรุงขวัญ กำลังพลประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากการที่ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ส่งผลการสอบสวนและควบคุมโรค ของกำลังพล เรือจักรีนฤเบศร ที่กักตัวควบคุมโรค ที่อาคารรับรองสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 210 นาย ประกอบด้วย

กำลังพลกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง 9 นาย กักตัวสังเกตอาการระหว่าง 10-24 ม.ค.64 การตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ไม่พบเชื้อ

กำลังพลกลุ่มที่ปฏิบัติงาน ใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 201 นาย สังเกตอาการระหว่าง 11 - 25 ม.ค.64 การตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันที่ 11 ม.ค.64 ไม่พบเชื้อ

นอกจากนี้แล้ว ได้กักตัวที่เรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมอยู่บนเรือ ดูแลรักษาอุปกรณ์ ป้องกันเพลิงไหม้ และเข้ายามรักษาการณ์ จำนวน 60 นาย ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ในวันที่ 11 ม.ค.64 เรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ทุกคนคงแข็งแรงและปฏิบัติงานได้ตามปกติ และผู้ที่กักตัวที่บ้าน (ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่เรือในห้วงเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ก่อนหน้านี้) จำนวน 17 นาย ผลตรวจไม่พบเชื้อ

ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ได้ขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ช่วยดูแลกำลังพลของ เรือหลวงจักรีนฤเบศรเป็นอย่างดี ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่ส่งกำลังใจมาให้ตามสื่อต่างๆ และขอสัญญาว่า จะยังคงปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป และกำลังพลทุกนาย พร้อมสำหรับทุกภารกิจอยู่เสมอ.

ข่าวก่อนหน้านี้


ซิตคอมช่องวัน 2021
Top