“ทรัมป์” สั่งระงับสิทธิปลอดภาษีไทย

ดู 2,009 ครั้ง
ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำประกาศยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ Genaralized System of Preference (GSP) แก่สินค้าส่งออกบางประเภทจากไทย อ้างเหตุผลจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยยังไม่สามารถยกระดับสิทธิแรงงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

การระงับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรครั้งนี้ จะมีผลต่อสินค้าไทย ประมาณ 1 ใน 3 ของสินค้าที่ส่งออกไปขายในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด โดยจะมีผลบังคับในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 ขณะที่สินค้าส่งออกด้านอาหารทะเลของไทยทุกรายการ ที่ส่งมาขายในอเมริกาจะถูกยกเลิกสิทธิ GSP เช่นเดียวกันและแม้สหรัฐจะไม่ได้แจกแจงรายการทั้งหมด แต่มูลค่ารวมของสินค้าดังกล่าว จะอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 40,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ การให้สิทธิ GSP เป็นการให้สิทธิโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียว โดยประเทศที่ให้สิทธิไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากฝ่ายรับ แต่ต้องเป็นไปaตามเงื่อนไขที่ประเทศผู้ให้กำหนด ซึ่งในปัจจุบันสหรัฐให้สิทธิ GSP แก่125 ประเทศกำลังพัฒนา หรือพัฒนาในระดับน้อย และครอบคลุมสินค้ากว่า 3,500 รายการ.


สมัคร The Star Idol
Top