L-39 เครื่องยนต์ขัดข้อง ตกที่เชียงใหม่ นักบินดับ 1 เจ็บ 1

ดู 953 ครั้ง
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 16.00 น. เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39) สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ประสบอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่บ้านป่าแดด อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากนักบินได้ทำการฝึกบินในพื้นที่การฝึก ในขณะที่นำเครื่องกลับที่ตั้ง นักบินได้รายงานอากาศยานมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และได้ทำการแก้ไข ต่อมานักบินทั้งคู่ได้ทำการสละอากาศยาน สำหรับนักบินที่ทำการบิน ได้แก่

1. เรืออากาศโท ธีรวัฒน์  คูณขุนทด (นักบินที่ 1 ) บาดเจ็บเล็กน้อย
2. นาวาอากาศตรี ณฤพล  เลิศกุศล (นักบินที่ 2 ซึ่งเป็นครูการบิน) เสียชีวิต

ขณะนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับรายงานแล้ว และได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงได้สั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของกองทัพอากาศลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป พร้อมทั้งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลให้แก่ญาติและครอบครัวของนักบินผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top