นักแสดง-พิธีกร
ภูธเนศ หงษ์มานพ | กัปตัน
ประวัติส่วนตัว :
ภูธเนศ หงษ์มานพ | กัปตัน
ผลงาน :

ผลงานล่าสุด :

ละครกาหลมหรทึก, ละครหน้ากาแก้วละครหีบหลอนซ่อนวิญญาณ

ผลงานที่ผ่านมา : -

ผลงานล่าสุด :

ละครกาหลมหรทึก, ละครหน้ากาแก้วละครหีบหลอนซ่อนวิญญาณ

ผลงานที่ผ่านมา : -

Social network IG : captainpu

ผลงานล่าสุด
ผลงาน ภูธเนศ หงษ์มานพ | กัปตัน
Top