กิจกรรม “ร่วมสนุกกับช่องวัน รับรางวัล 2 ต่อ!” รับฟรี! เงินรางวัลและของพรีเมียมมากมายจาก ช่องวัน31

► ประกาศผลผู้โชคดีในกิจกรรม “ร่วมสนุกกับช่องวัน รับรางวัล 2 ต่อ!” รับฟรี! เงินรางวัลและของพรีเมียมมากมายจาก ช่องวัน31

รายชื่อผู้โชคดีที่รับรางวัลต่อที่ 1 ► ได้รับ สมุดบันทึกสุดพรีเมียม (Limited Edition) จาก ช่องวัน 31 จำนวน 10 ท่าน ดังนี้ 

1. คุณ สาธิตา วิมลไชยจิต

2. คุณ นิภาพร ละอองเอก

3. คุณ สิริยากร เตียววิริยะกุล

4. คุณ พงศ์เพชร ศักดี

5. คุณ บุญฉวี จันทร

6. คุณ ชุติมา พูลทวี

7. คุณ เกรียงศักดิ์ อาจขำ

8. คุณ ชุติพล เวียงยิ่ง

9. คุณ ชญานิศ ดอกกุหลาบ

10. คุณ ขนิษฐา สร้อยอัมพรกุล

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต่อที่ 2 ► ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วม "เสวนาละครช่องวัน" พร้อมรับเซตของรางวัล Flashdrive , หมอน และเงินรางวัล 999 บาท จำนวน 30 ท่าน โดยแบ่งเป็น 3 วัน ดังนี้

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วม "เสวนาละครช่องวัน" ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ชั้น 16 ตึก GMM Grammy จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

1. คุณ จุฑามาศ ทองผาทำ

2. คุณ วิทัศนีย์ สุขเผือก

3. คุณ จักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ

4. คุณ อธิปพัฒน์ พงษ์เดชคุณานนท์

5. คุณ บวรรัตน์ เจริญนา

6. คุณ เบญจมาภรณ์ แก้วไทรนันท์

7. คุณ ปองทิพ โกสิยะพันธ์

8. คุณ อธิป เติมผล

9. คุณ กนกวรรณ โสมนัส

10. คุณ นิราวรรณ ธรรมเสนีย์

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วม "เสวนาละครช่องวัน" วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ ชั้น 16 ตึก GMM Grammy จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

1. คุณ ธันยพัฒน์ ตั้งจิตสมคิด

2. คุณ ทัศนีย์ ปัญากาญจน์

3. คุณ ธนากร ภู่พราหมณ์

4. คุณ ดวงใจ ย้อมปัญญา

5. คุณ สุนันท์ พูลอนันต์

6. คุณ นิรมล ไวตี

7. คุณ วลีพร พจนะวาที

8. คุณ อินทิรา ศักดิ์วรานนท์

9. คุณ กนกพร เที่ยงธรรม

10. คุณ ดนัย แก้วนาพันธ์

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วม "เสวนาละครช่องวัน" วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 10:00 - 14:00 น. ณ ชั้น 16 ตึก GMM Grammy จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

1. คุณ ปรียานุช วชิรพรพงศา

2. คุณ ภรรตรี ควนพูลผล

3. คุณ อรนุช เรณูสวัสดิ์

4. คุณ ศิริลักษณ์ พิริยะพงศ์

5. คุณ สิรภพ โชคเศรษฐกิจ

6. คุณ ภัทรภร เปรมานุพันธ์

7. คุณ วลัยพร ธีรศุภพงศ์

8. คุณ วงศ์เดือน จักรทิพย์ทอง

9. คุณ  มธุรส สุวรรณมาลี

10. คุณ วรินทร์ธร ชลชาติอภิวิชญ์

 

 


กิจกรรม “ร่วมสนุกกับช่องวัน รับรางวัล 2 ต่อ!” รับฟรี! เงินรางวัลและของพรีเมียมมากมายจาก ช่องวัน31

ความคิดเห็นของคุณ...มีความหมายกับเรา!! “ร่วมสนุกกับช่องวัน รับรางวัล 2 ต่อ” เพียงแค่ตอบแบบสอบถาม คุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสุดพิเศษจากช่องวัน 31 แบบ 2 ต่อ! 

ต่อที่ 1 ► ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ลุ้นรับ! สมุดบันทึกสุดพรีเมียม (Limited Edition) จาก ช่องวัน 31 จำนวน 10 รางวัล

ต่อที่ 2 ► สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามออนไลน์ และสะดวกเดินทางมาที่ ตึก GMM Grammy Place ลุ้นรับ! สิทธิพิเศษเข้าร่วม "เสวนาละครช่องวัน" จำนวน 30 ท่าน พร้อมรับ เซตของรางวัลสุดพรีเมียม ฟรีอีก 1 ต่อ!!

**หมายเหตุ** สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมเสวนาละครช่องวัน กับทีมงานช่องวัน31 ณ ตึก GMM Grammy Place จะมีค่าสนับสนุนการเดินทาง จำนวน 999 บาท

 

♥ ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน - วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 23:59 น.) 

ประกาศผลผู้โชคดี : วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18:00 น. **ประกาศในหน้ากิจกรรม**

 

 ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

  1. ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านหน้ากิจกรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมการรับชมละครของแฟนช่องวัน
  2. ผู้ที่ตอบแบบสอบถามเป็นประโยชน์และโดนใจทีมงานมากที่สุด จำนวน 10 ท่าน จะได้รับ สมุดบันทึกสุดพรีเมียม (Limited Edition) จาก ช่องวัน 31
  3. ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ และสะดวกเดินทางมาที่ ตึก GMM Grammy Place ได้ จำนวน 30 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเสวนากับทีมงานช่องวัน31 ณ ตึก GMM Grammy Place พร้อมรับ เงินรางวัลและเซตของรางวัลสุดพรีเมียมมากมาย

**หมายเหตุ** ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต่อที่1 มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต่อที่2 พร้อมเซตของรางวัลสุดพรีเมียม ในกิจกรรมเดียวกัน

 

 ของรางวัล

ต่อที่ 1 ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ลุ้นรับ! สมุดบันทึกสุดพรีเมียม (Limited Edition) จาก ช่องวัน 31 จำนวน 10 รางวัล

ต่อที่ 2 สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์ และสะดวกเดินทางมาที่ ตึก GMM Grammy Place ได้ จำนวน 30 ท่าน ลุ้นรับ! สิทธิพิเศษเข้าร่วม "เสวนาละครช่องวัน" พร้อมรับ เซตของรางวัลสุดพรีเมียม และเงินรางวัล จำนวน 999 บาท

**สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ต่อที่2 ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมาย วัน-เวลา อีกครั้ง**

▼ แฟลชไดร์ฟสายรัดข้อมือ (Wristband Flash Drive) ความจุ 16GB **Limited Edition**

 

▼ หมอน Limited edition จากช่องวัน 31

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม “ร่วมสนุกกับช่องวัน รับรางวัล 2 ต่อ” แล้วติดตามกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลแจกฟรีอีกมากมายได้ทาง ช่องวัน31 นะคะ!

 

♥ กติกาและเงื่อนไข

  1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำตามทุกขั้นตอนการร่วมกิจกรรมเท่านั้น 
  2. สงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมไม่ได้รับของรางวัลหากกรอกข้อมูลที่อยู่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และระบุไม่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งของรางวัลได้
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีของสมุดบันทึก โดยของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  4. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ชนะออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชนะได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. การตัดสินของเจ้าหน้าที่ถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด

 


ติดตามละครนางฟ้าลำแคน โค้งสุดท้าย วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง ทางช่องวัน 31

พร้อมส่งต่อความสนุกให้กับละครเรื่องใหม่ สูตรรักแซ่บอีหลี EP.1 ตอนแรก ที่จะออกอากาศในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน ที่ต้องบอกว่า แซ่บซี๊ด จี๊ดอีหลี เพราะเหล่านักร้องนักแสดงต่างยกทัพมาสร้างความความสนุกกันจัดเต็ม!!

สมัครร่วมกิจกรรม


ช่องวัน มีนา มาแน่
Top