รักษ์ภาษาไทย กับ รักแลกภพ ทดสอบความรู้ภาษาไทย รับฟรี! เสื้อยืดรักแลกภพ

ทดสอบความรู้ภาษาไทย รับเสื้อยืดจากละครรักแลกภพไปใส่ฟรี!

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเสื้อยืดจากละคร รักแลกภพ 20 รางวัล 

พิมพวีร์ ทัศนวิสุทธิ์
Wudhi pitipat
ปารมี ชาวเวียง
ชญานุตม์ นิลดี
นางสาวภัคจิรา หลวงแสง
เนตรนภา สังข์สุข
นายอนุชวัฒน์ มากชูชิต
พิมพ์พิชชา​ สุวรรณชาตรี
กัญญา เปี่ยมสิน
น.ส.ปวริศา ศรีตะเถระ
นุสรา โพธิ์ศรีวิสุทธิกุล
วรัชยา ไกรสังข์
สุธาสินี นิลรัตน์รังษี
มุทิตา พิศาพัฒธนา
สิงหา ทิพศิลา
พรหมพร พรมบุตร
ศศิวิมล เกตุศิริ
เจษฎา​ อยากดี
นิลมณี มงคลสวัสดิ์
ณัฐพัชร์ คณากุลพิสิทธิ์

รูปแบบกิจกรรม 

  • ตอบคำถามผ่านเว็บไซต์ www.one31.net/รักแลกภพ เกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาไทย
  • 20 คนแรก ที่ได้คะแนนสูงสุดและทำเวลาเร็วที่สุด จะได้รับรางวัลเสื้อยืด “รักแลกภพ” 

► ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 – วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 (เวลา 18:00 น.) **ประกาศในหน้ากิจกรรม**

ของรางวัล

เสื้อยืดจากละครรักแลกภพ จำนวน 20 รางวัล

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกไซส์เสื้อ**

ละครรักแลกภพ มีวันไหนบ้าง ?

ติดตามชมละครรักแลกภพ ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 20:15 น. ทางช่องวัน 31

► กติกาและเงื่อนไข 

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกไซส์เสื้อ
  • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ชนะออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชนะได้

สมัครร่วมกิจกรรม


กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top