มงกุฎดอกหญ้า ปริศนาพาเพลิน ดูละคร-ตอบคำถาม-รับเสื้อยืดฟรี!

กิจกรรมแจกฟรีมากันอีกแล้ว ตอบให้ดี ตอบให้ไว รับเสื้อยืดจากละครมงกุฎดอกหญ้าไปใส่ฟรี!

► ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

 • สุภาวดี สาตะวัฑฒก์
 • ธนกมล โคทอง
 • ภรผกา เจริญสุข
 • ปิย​ธิดา​ ศรี​วะ​โสภา​
 • ธนาพร ทิพประมวล
 • เหลี่ยงเซี้ยม แซ่ลิ้ม
 • ขนิษฐา ขุนทอง
 • ภัชราภรณ์ แก้วศรี
 • อธิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
 • พินิดา ทองเกียว
 • ลัลนา จันทร์สุดา
 • สุนิษา วงค์ขันธ์
 • สุธาสินี ดอนอ่อนเบ้า
 • มณีนัส ชาวชีลอง
 • นัฎสุดา ดอนกระจ่าง
 • อัจฉรา ใจดี
 • ธัญ​ญ​า​เรศ​ แซ่​ตั้ง​
 • ไพโรจน์ สัมพันธ์วงษ์
 • จำรัส อบอุ่น
 • Natchanok Wongarmat
 • นุสชยา หนูทอง
 • ชญานิศ ดอกกุหลาบ
 • ปาณรีย์ ลำพูน
 • อนันตญา โกมลชนะนันท์
 • อนาวิล คงวิชา
 • อรุณวรรณ โพธิ์ศรี
 • สมคิด ขุนทอง
 • ปุณยาพร ชัยเสน
 • จินดาพร พูลเสน
 • ธวัชชัย สุภาวอ
 • ► ระยะเวลากิจกรรม

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันที่ 14 พฤษภาคม – 25 พฤษภาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : 28 พฤษภาคม 2563 (เวลา 18:00 น.) **ประกาศในหน้ากิจกรรม**

  รูปแบบกิจกรรม 

  • ตอบคำถามจากละครมงกุฎดอกหญ้าให้ถูกต้อง 
  • ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 30 คนแรก รับเสื้อยืดจากละครมงกุฎดอกหญ้าไปใส่ฟรี! (ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน จะวัดที่ความเร็วในการตอบ) 

   

  ของรางวัล

  เสื้อยืดละครมงกุฎดอกหญ้า 30 รางวัล รางวัลละ 1 ตัว

  **ขอทำการจัดส่งของรางวัล หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น**

  **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกไซส์เสื้อ**

  ► กติกาและเงื่อนไข 

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกไซส์เสื้อ
  • ขออภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับความล่าช้าของการจัดส่งของรางวัล ทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัล หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น
  • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ชนะออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชนะได้

  สมัครร่วมกิจกรรม


  ขอเล่นใหญ่ใกล้ๆ เธอ
  Top