แจกฟรี! ถุงผ้าช่องวันและกล่อง Eco กับกิจกรรม #วันลดถุง

ไอเดียเจ๋ง! เราพร้อมแจก! ช่องวัน 31 ขอชวนมาแชร์ไอเดียลดการใช้งานถุงพลาสติกในสไตล์ของตัวเอง กับแคมเปญ “วันลดถุง”

ไอเดียไหนโดนใจทีมงาน รับทันที! เซ็ตกล่อง Eco และถุงผ้าช่องวัน ส่งฟรีถึงบ้าน!

► ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับถุงผ้าช่องวันและกล่อง Eco

 • ดนัย  แก้วนาพันธ์
 • ภัทราภรณ์ คล้ายอินทร์ 
 • ดวงกมล  อุ่นอุดมรักษ์ 
 • ปรานี  แก้วนิพนธ์
 • อภิเดช กระแสสินธ์ 
 • กฤติน ลภนโชติ 
 • อรทัย ภัทรกุลดีสุข
 • มัตติกา รำแพน 
 • ปารณีย์ สุรรกุล 
 • มนฑิตา บัวแตง

► ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลาส่งภาพประกวด : วันอังคารที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (23:59 น.)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

รูปแบบกิจกรรม 

 • โพสต์ภาพถ่ายภายใต้ไอเดียลดการใช้งานถุงพลาสติกในสไตล์ของตัวเอง ผ่านเฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม ส่วนตัว แล้วเปิดเป็นสาธารณะ พร้อมใส่แฮชแท็ก #วันลดถุง
 • ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว พร้อมคัดลอกลิงก์ที่โพสต์ ส่งมาทางเว็บไซต์ one31.net (ทุกไอเดียจะถูกโชว์ผลงานในเว็บไซต์ one31.net)
 • ผู้ที่มีไอเดียโดนใจทีมงาน จะได้รับรางวัลส่งฟรีถึงบ้าน

ของรางวัล

เซ็ตกล่องอาหาร Eco และถุงผ้าช่องวัน จำนวน 10 รางวัล

กล่องอาหาร Eco สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ ผลิตจากวัสดุธรรมชาติฟางข้าวสาลี 

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสีกล่องอาหาร Eco**

▲ กล่องอาหาร Eco

▲ ถุงผ้าช่องวัน

 ตัวอย่างภาพการร่วมกิจกรรม 

 วิธีคัดลอกลิงก์สำหรับร่วมกิจกรรม

 • วิธีคัดลอกลิงก์จาก เฟซบุ๊ก (Facebook)

 • วิธีคัดลอกลิงก์จาก อินสตาแกรม (Intagram)

 • วิธีคัดลอกลิงก์จาก ทวิตเตอร์ (Twitter)

► กติกาและเงื่อนไข 

 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิด “ลดการใช้งานถุงพลาสติก” ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งมอบภาพถ่าย ที่ไม่มีลายน้ำ และไม่ติดลิขสิทธิ์ภาพ หรือเครดิตใดๆ 
 •  เวลาในการโพสต์ภาพถ่ายต้องเวลาที่อยู่ในเป็นช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น (28 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2563)
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าว ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ ไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน รวมทั้ง ต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆ
 • หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 • โครงการมีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่โครงการเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด  หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพที่ไม่เหมาะสม  โครงการมีอำนาจในการตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะ 
 • โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ โดยโครงการและผู้สนับสนุนของโครงการ (หากมี) มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นเจ้าของภาพถ่าย
 • รูปแบบของภาพถ่ายส่งเข้าประกวดจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ชนะออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชนะได้

สมัครร่วมกิจกรรม

ผลงานเข้าประกวด


กันยา ละคร มาเต็มอิ่ม
Top